ارائه مطالب و مقالات باغبانی
منبعی قوی برای دانشجویان رشته باغبانی
[ چهارشنبه پنجم آبان 1389 ] [ 9:30 ] [ بهروز مطاعی ]

بسته های آموزشی مربوط به باغبانی

B10آموزش گل آرایی3000

B11آموزش کاشت،داشت،برداشت بادام3000

B12راهنمای جامع کاشت،داشت،برداشت گردو3500

B13فیلم آموزشی علمی عملی هرس مرکبات3000

B14فیلم آموزشی کاشت،داشت وبرداشت توت فرنگی3000

B15فیلم آموزشی علمی عملی هرس آنگور3000

B16آموزش عملی هرس درختان سیب3000

B17آموزش پیوند زدن2cd6000

B18فیلم آموزشی فراوری آلبالو3000

B19آموزش باغبانی راهنمای جامع وکامل باغ وباغبانیms gardening3000

B20-plant perfectبیش ازدوهزارگونه گیاهی-دارای فیلترهای جستجو3000

B21دایره المعارف باغبانی سانست sunset,s western garden3000

B22فیلم آموزشی نحوه گلاب گیری3000

B23مجموعه گلهای زینتی در دنیا3000

B54زطراحی فضای سبز،نرم افزارهای جامع،جدیدوحرفه ای طراخی فضای سبز2DVD6000

B55طراخی فضای سبز(صدها الگو برای طراحی)3000

B62آموزش کشت خربزه3000

B83راهنمای عملی پرورش گیاهان آپارتمانی2cd6000

B84پرورش گلهای آپارتمانی (زینتی)نرم افزار مصور وجامع کاشت وپرورش3000

B85کاشت درختان مثمردراراضی شیب  داروکم بازده بااستفاده از سامانه های آبگیر وسوپرجاذب ها3000

B88راهنمای عملی درختکاری3000

B99راهنمای جامع کاشت،داشت وبرداشت زیتون2dc5000

B108کاشت،داشت وبرداشت انار3000

B144آفات،بیماری ها وعلف های هرز پسته3000

B145مدیریت باغ پسته(موسسه تحقیقات پسته کشور)2cd6000

B146آموزش فشرده کاشت،داشت وبرداشت سیب+فیلم آموزشی سیب پاکوتاه(مالینگ مرتون)3000

B147آموزش کاشت،داشت وبرداشت انگور3000

B148آموزش فشرده کاشت،داشت وبرداشت مرکبات 3000

B149فیلم آموزشی ارقام دیر گل بادام3000

B150فیلم آموزشی خرما3000

B151فیلم آموزشی کاشت، داشت وبرداشت فندق3000

B152برداشت وسورتینگ مرکبات3000

بسته های آموزشی مربوط به گلخانه

J7فیلم مستند کشت هیدروپونیک3000

J8فیلم آموزشی کشت توت فرنگی در گلخانه3000

J9آموزش کشت گوجه فرنگی در گلخانه3000

J10آموزش کشت خیاردرگلخانه3cd7000

J11آموزش کشت فلفل در گلخانه3000

 J18پرورش گل دربستر هایدروپونیک3000

J32کشت قارچ تکمه ای،صدفی،شی تاکه4cd9000

J33 کشت قارچ دگمه ای،صدفی(اسلاید)+نرم افزار شناسایی انواع قارچ3000

J50آموزش احداث گلخانه 2cd6000

J51گلخانه های هلند3000

J52طراحی سیستم تهویه وحرارتی گلخانه3000

J53مبارزه با آفات گلخانه ای3000

J60اصول کاشت درخزانه3000

J61آزمایش آب وخاک+انتخاب بذر مناسب3000

J62معرفی گلخانه های مدرن(فیلم تبلیغاتی)3000

J63تهیه وتولید نشا3000

J64فیلم آموزشی دمادر گلخانه وکنترل آن 3000

J103مدیریت گلخانه3000

J109بیماری های قارچی درگلخانه های خیار3000

J110احداث گلخانه،کشت گلخانه ای خیاروگوجه فرنگی همراه بابیماری ها وعلائم کمبود3000

J111آموزش تراریوم (باغ شیشه ای)   3000

بسته های آموزشی مربوط به تغذیه

C22 مرجع کامل تشخیص علائم کمبودعناصر3000

C23مرجع کامل علائم کمبودومسمومیت عناصر درگیاهان زراعیAPS3000

C105علائم کمبود عناصرغذایی ماکرودرگیاهان زراعی3000

C106 علائم کمبود عناصرغذایی ماکرودرگیاهان باغی 3000

C109راهنمای استفاده عناصر کم مصرف درکشاورزی3000

بسته های آموزشی مربوط به گیاهپزشکی وزراعت

D1راهنمای جامع زراعت سیب زمینی،آفات،بیماری وعلف هرزمهم3000

D2راهنمای جامع زراعت کلزاراهنمای کشت،داشت وبرداشت،آفات بیماری3000

D3آفات،بیماری هاوتغذیه گندم مرجع جامع تمامی مسائل تغذیه ای وگیاهپزشکی زراعت گندم3000

D4 آفات،بیماری هاوتغذیه ذرت مرجع جامع تمامی مسائل تغذیه ای وگیاهپزشکی زراعت ذرت با تصویر رنگی3000

D5آفات،بیماری ها وعلف هرزچغندرقند3000

D6آفات،بیماری ها وعلف های هرزپنبه3000

D7مجموعه دایره المعارف سموم کشاورزی وآفات کش ها3000

D8آفات،بیماری ها وعلف های هرزبرنج3000

D9حشره شناسی مقدماتی 3000

D24شناسایی آفات وبیماریها(جامع)آفات 33گیاهع زراعی،باغی وسبزیجات(تصاویررنگی ومتن)3000

D25راهنمای استفاده ازآفت کش ها،توضیح کامل آفت کش هایروزجهان(حشره کش،قارچ کش،...)EPD20023000

D28دائره المعارف گیاهپزشکی CPCجامع ترین بانک اطلاعات ،آفات،بیماری ها(قارچ،باکتری،ویروس،نماتدها وجوندگان)،همراه با علف های هرز به همراه آفت کش های کاربردی  2cd6000

ِِD29مرجع رنگی علائم بیماری های شش گیاه زراعی،610تصویر رنگی از علائم بیماری های ذرت،یونجه،سورگوم،جو،گندم وسویا(جامع،کامل وگویا خفظ نباتات آمریکا)APS3000

D30گیاهپزشکی hyppنرم افزار جامع وجدیدتشخیص بیماری وآفات3000

D33بیماری های گیاهان زینتیورزها بصورت مصوروجامع(حفظ نباتات آمریکا)3000

D34آفات وبیماریهای مهم کلزا(آموزشی شرکت ستیوم فرانسه3000

D35آفات درختان میوه معتدله نرم افزار جامع همراه باتصویر3000

D36راهنمای جامع بیماریهای درختان میوه ایران2cd6000

 

تلفن تماس:09189340459-09396631230مطاعی

وب سایت:www.kubk.blogfa.com

ایمیل:   behrooz458@gmail

D37آفات سبزی وصیفی ایران                           3000  

D70مجموعه مقالات جدیددرزمینه ذرت برگرفته ازسایت های تخصصی کشاورزی آمریکا1500

D73آفات،بیماری هاوعلف های هرزمرکبات           3000

D74آفات،بیماری ها وعلف های هرزسیب              3000

D82دکتر گیاهان شرکت sunsetنرم افزار محصولات زراعی وباغی3000

D94آفات وبیماریهای مهم غلات         3000

D104بیماریهای مهم چغندر قند درایران3000

D107بیماریهای مرکبات ودرختان میوه نیمه گرمسیریAPS

بیماریهای مهم درختان میوه گرمسیری،نیشکرو6میوه دیگر3000

D109بیماری های قارچی درگلخانه های خیار(فیلم آموزشی)3000

D110بیماریهای مهم خانواده کدوئیانAPS       3000

D111آفات لوبیا              فیلم آموزشی        3000

D112سن گندم               فیلم آموزشی         3000

D113مبارزه باآفات باغات                        3000

D114آفات باغ های میوه                         2500

D115مرتعداری                                    2500

D116مبارزه غیر شیمیایی با آفات پسته        3000

D117فیلم آموزشی علف های هرز              3000

D118زراعت واصلاح لوبیا                     3000

D119فیلم آموزشی اصلاح بذرگندم وکلزا     3000

D120کاربرد سمپاشهای رایج درایران          3000

D121چگونگی نگهداری سیب زمینی وبذرسیب زمینی3000

D122آفات درختان جنگلی(فیلم آموزشی)    2500

D123معرفی گندم رقم کراس البرز           2500

D124گزارش تصویری وضعیت غلات دیم درایران2500

D125جارسوزی                                    2500

A7فیلم های آموزشی ترویجی به زراعی برنج+ضایعات برنج 3000

A38علف های هرز مهم مزارع ایران مرجع رنگی شناسایی علف های هرز مهم ایران2000

A93کاشت،داشت،برداشت،آفات وبیماریهای ذرت       3000

A94 کاشت،داشت وبرداشت کلزا                          3000

A95زراعت لوبیا +زراعت کنف                         3000

A100کاشت،داشت وبرداشت سیب زمینی               3000

A121آموزش فشرده وجامع زراعت زعفران          3000

بسته های آموزشی مربوط به گیاهان دارویی

Z13گیاهان دارویی مهم جهانم(مصور)راهنمای گیاه شناسی ونحوه کشت 116گیاه دارویی3000

Z15گیاهان دارویی Herbal guide                 3000

Z17گیاهان داروییHerbal Remedy FINDER    3000

Z18فیلم آموزشی کاشت،داشت وبرداشت شش گیاه دارویی3cd8000

Z19نرم افزار گیاهان دارویی(پاورپوینت)              3000

Z20فیلم آموزشی گیاهان دارویی(سریش،شیرین بیان،آنغوزه)3000

بسته های آموزشی مربوط به خاکشناسی

K143نرم افزارهای فیزیک خاک مجموعه کامل کاربردی درزمینه Soil Physic (انگلیسی)3000

K36مجموعه اطلاعات خاک وخاکشناسی(انگلیسی)       2500

K37حفاظت آب وخاک                           2500

بسته های آموزشی مربوط به ادوات وماشین آلات کشاورزی

F13آموزش کاربردی برداشت باکمباین 2cd6000

F14سرویس ونگهداری تراکتور(مولتی مدیا)   3500

F15فیلم نشاءکارهی مدرن(اصلی)DVD1     4500

F41راهنمای فارسی استفاده ازماشین آلات زراعی کشور هلند تراکتور وکمباین هی جدید هلند                     3000

F42تعمیر موتور تراکتور                          3000

F43دیسک های سبک وسنگین (ادوات خاک ورزی ثانویه)+تسطیح کننده کششی+گاوآهن برگردان دار(ادوات خاکورزی اولیه) 3000

F44چاپر(ماشین برداشت ذرت)+دروگرها(شانه ای،بشقابی،استوانه ای)3000

F45بیلر(بسته بند)تهیه شده توسط اساتید دانشگاه تهران   3000

F46ماشین های آماده سازی وکاشت گندم                  3000

F47سرویس ونگهداری تراکتور فرگوسن (دانشگاه تهران)3000

F48خطی کار+ردیف کار+ردیف کار پنوماتیکی(دانشگاه تهران3000

F49کولتیواترها(میان ردیف،علف کن،کودکار)   "3000

F50کود پاشها(دانشگاه تهران)                3000

F75آشنایی با ماشین های کاشت ووچگونگی تنظیم آنها 3000

F76آشنایی بانحوه کارکردوتنظیم سمپاش ها،کالیبراسیون3000

F92ماشین های کاشت(ردیف کارهای کشت آبی)       3000

بسته های آموزشی مربوط به بیولوژیک

H46مقالات تخصصی کشاورزی                     2500

H47اولین همایش مئیریت بقایای گیاهی(مجموعه مقالات)2500

H48اصول مبارزه بیولوژیک                               3000

H86فیلم آموزشی باکتری ریزوبیم                          3000

H96پرورش وتکثیرکفشدوزک کریپتولموس              3000

H97پرورش وتکثیر زنبورتریکو گراما                   3000

بسته های آموزشی مربوط به نرم افزارهای کاربردی

K59نرم افزارو آموزش(GPSوGIS)3cd،آموزش کاربردهای GISهمراه معرفی وراهنمای استفاده ازGPS8000

L1آموزش Microsoft Exell ،        3cd8000

L2آموزش  SPSS، 3cd                                8000

L3آموزش minitab                                     3000

L4آموزش Microsoft Powerpoint  ،3cd       8000

L5دیگشنری تخصصی علوم کشاورزی فارسی به انگلیسی-انگلیسی به فارسی 3000

           بسته های آموزشی آب

W1کارگاه آموزشی مدل سازی درآبیاری وزهکشی (مجموعه مقالات)2500

W2کارگاه فنی مدیریت بهره برداری ونگهداری ازسیستم های آبیاری(مجموعه مقالات)          2500

W3مجموعه نرم افزارهای آبیاری وزهکشی(300نرم افزار)  DVD5000

W4فیلم آموزشی آبیاری قطره ای        3000

W5 فیلم واسلاید آبیاری تحت فشار      3000

K56تعیین نیاز آبی گیاهان زراعی وباغی درکل کشور3000

K72راهنمای سیستم آبیاری بارانی Center Pivot+آبیاری قطره ای3000

K73آموزش آبیاری هیدروفیکس(هیروفلوم)             3000

 

 

 

تلفن تماس:09189340459-09396631230مطاعی

وب سایت:www.kubk.blogfa.com

ایمیل:   behrooz458@gmail.com

 

 

 

 

 

بسته های آموزشی مربوط به دامپروری ودامپزشکی

M59فیلم آموزشی پرورش کپک              3000

M60آناتومی بیماری های دام وطیور          3000

M61فیلم آموزشی کنسانتره واهمیت آن درتغذیه دام3000

M62فیلم آموزشی غنی سازی کاه باآزولا     3000

M63پرورش ماهی قزل آلا                     3000

M64بیماری تب مالت وکیست هیداتیک       3000         

M67فیلم آموزشی بیماری های زنبور عسل  3000

M68فیلم آموزشی پرورش ملکه،تبدیل کندوی سنتی به صنعتی،پرورش زنبور عسل                 4000

M69اصلاح نژادبا تلقیح مصنوعی-آشنایی بابرنامه های تولید3000

M70فیلم آموزشی آشنایی با آنفلانزای پرندگان                3000

M72فیلم آموزشی پرورش ماهی دراستخر های پرورش ماهی3000

M73برنامه جیره نویسی                                 3000

M74فیلم آموزشی سیلو کردن ذرت وعلوفه             3000

M75اطلس بیماری های گوسفند وبز                      3000

M76فیلم آموزشی واکسن وواکسیناسی.ن طیور(معرفی انواع واکسن وزمان واکسیناسیون برای طیور)             3000

M78فیلم آموزشی فواید رکورد گیری شیر           3000

M79فیلم آموزشی بهبود کیفیت شیر                  3000

M80فیلم آموزشی چیدن شاخ وسم گاو               3000

M81آموزش جیره نویسی(wuffda)کاملا فارسی   3000

M82طرح بهبود تغذیه دام ازروش سنتی به روش مخلوط یا کامل (TMR)                                        3000

M83پرورش تلیسه های شیری                     3000

M84فیلم آموزشی بهبود تغذیه دام                  3000

M86تکثیر وپرورش ماهیان گرم آبی              3000

M87تکثیر وپرورش ماهیان سردآبی              3000

M88بهداشت وبیماری های ماهیان گرم آبی       4000

M89ماهیان زینتی خلیج فارس                      3000

M90فیلم وسایل تزریق وروش استفاده ازآن       3000

M91حمل ونقل صحیح جوجه یک روزه           3000

M92فیلم آموزشی ساختمان بدن طیور              3000

M93فیلم آموزشی پرورش آرتیما                  3000

M94نژادهای مرغ گوشتی                         3000

M98پرورش کرم ابریشم                           3000

M99فیلم آموزشی پرورش بوقلمون                3000

M128بیماری های طیور                           3000

M129پرورش گوساله های شیری                3000

M130مدیریت زایمان گاو وپرورش گوساله    3000

M132آموزش فشرده پرورش گاو وگوساله+آموزش فشرده پرورش گوسفند                                     4000

M133آموزش فشرده پرورش شترمرغ            3000

M134آموزش فشرده پرورش مرغ گوشتی        4000

M135مدیریت گاوداری های شیری              3000

M136زنبورداری                                  3000

M137پرورش بلدرچین                             3000

M138پرواربندی گوسفند                          2500

M139فیلم آموزشی هاری –سل                  2500

M140مرغداری      3cd                        7000

M141ذبح بهداشتی مرغ                         2500

 M142 باسازی جایگاه دام                        3000

M143 پرورش اسب                              3000

M144زایش وتخمک گذاری درگاو             3000

M145بهداشت وزایمان گاو                       3000

M146 بیماری نیوکاسل درطیور سنتی            3000

M147 صلاح نژاد-کیست هیداتیک                  3000

M148تلیسه خوناشام                                 2500

M149 طاعون گاوی                                  2500

M150 تیلریوز                                          3000

M151 گاوی که شیر نمیدهد                          3000

M152 کپلک-             mcf                          3000

M153 روشهای صحیح شیردوشی                   3000

M154اسپرم گیری وتلقیح مصنوعی درگاو           3000        

M155پرورش ماهی درآبهای روان                   3000

M156بهداشت فراورده های لبنی                       3000

M157 پرورش ماهی درمحیطهی محصوردریاچه   3000

M158 پرورش وبهداشت میگو                       4000

M159 ارزیابی تیپ های گاوشیری                 4000

M160 DELAVEL MOVIEگاوداری های پیشرفته دردنیا3000

 M161 پرورش مرغ گوشتی  3cd                   8000

  

تلفن تماس:09189340459-09396631230مطاعی

وب سایت:www.kubk.blogfa.com

ایمیل:   behrooz458@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

[ پنجشنبه هشتم مهر 1389 ] [ 9:25 ] [ بهروز مطاعی ]
درباره وبلاگ

این وبلاگ توسط مهندس بهروز مطاعی کارشناس باغبانی اداره می شود امید است با همکاری شما عزیزان بتوانیم در اعتلای سطح دانش کشاورزی دانشجویان موفق باشیم.
امکانات وب
abzareweb
-- End WebGozar.com Counter code -->

Powered by WebGozar